Toimitsija- ja ohjaajakorttien anominen

Uudet kortit (koulutusohjaaja- / toimitsijakortit)

Korttianomuksien lähetysosoite:

Leena Harjapää, Isonvillasaarentie 5 K 108, 00960 Helsinki
sähköposti leena.harjapaa@hskp.net

Anojan asuinpaikan on oltava Helsinki, Espoo, Vantaa tai Kauniainen.

Anojan on oltava Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja voimassaoleva jäsennumero on mainittava korttia anottaessa.

Jäsennumeron saa mm. Koiramme-lehden takaa osoitteen vierestä.

Anomuksessa olevat harjoittelukerrat tulee olla vahvistettu harjoitukset vastaanottaneen henkilön nimikirjoituksella ja nimikirjoituksen selven-nöksellä.
Huom! Vain pelkät nimikirjaimet vahvistuksina eivät vastaisuudessa riitä.


Kehätoimitsijakorttianomuksessa on mainittava kirjoittavana kehätoimitsijana hallittava kielitaito ja yhteystietojen kohdalla myös sähköposti-osoite.

Ennen hallituksen käsittelyä jaosto käsittelee anomuksen ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi.

Helsingin Seudun kennelpiiri käsittelee kaikki korttianomukset hallituksen kokouksissaan ja päätöksistä tehdään pöytäkirjamerkinnät. Hallituksen kokouksien päivämäärät julkaistaan kennelpiirin tiedotteessa, joka lähetetään jokaiselle jäsenyhdistyksen puheenjohtajalle ja sihteerille, sekä näillä sivuilla kohdassa "hallitus".

Uusittavat kortit (koulutusohjaaja-/ toimitsijakortit)

Anomukseen on liitettävä yhdistyksen suositus kortin uusimisesta. Kuvaa ei tarvita nykyisiin kortteihin.
Mukana oltava on ehdottomasti anojan yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja SKL-FKK:n voimassaolevajäsennumero).

Hakemukseen merkittävä selkeästi, minkä koelajin korttia uusitaan.

Agilityn koulutusohjaaja- ja koetoimitsijakortit myöntää Suomen Agilityliitto. Katso ohjeet korttien anomiseen ja uusimiseen SAGin sivuilta http://www.agilityliitto.fi/ kohdasta Koulutustoiminta.

Huom. 1.1.2016 alkaen muutos:

Tottelevaisuus-, rallytoko- ja koiratanssitoimihenkilöiden ja koulutusohjaajien kortit uusitaan Suomen Palveluskoiraliitossa, lisätietoja http://www.palveluskoiraliitto.fi/

Huom! Vain ne anomukset, joissa ovat yllämainitut tiedot, käsitellään.