Piirinmestaruuskilpailujen säännöt (toko ja rally-toko)

HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI RY:N TOKON PIIRINMESTARUUSKILPAILUJEN JÄRJESTÄMISOHJE

1. TOKOn Piirinmestaruuskilpailu

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain tottelevaisuuskokeiden

henkilökohtaisesta ja joukkueen piirinmestaruudesta. Kilpailu

on virallinen ja siinä noudatetaan kaikilta osin tottelevaisuus-

kokeiden sääntöjä ja ohjeita.

2. Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n alueella

viimeisenä ilmoittautumispäivänä asuvilla puhdasrotuisilla koirilla

ja joukkuekilpailussa kaikilla Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n

jäsenyhdistyksillä.

3. Piirinmestaruuskilpailu

3.1 Henkilökohtainen

Henkilökohtainen PM-kilpailu käydään erikoisvoittajaluokassa,

kulloinkin voimassa olevan PM-kilpailujen järjestämisohjeen mukaan.

Tulosten mennessä tasan, piirinmestaruus ratkaistaan uusimalla

suoritukset 3, 5 ja 6. Uusintasuoritukset eivät vaikuta kilpailukirjaan

merkittäviin pisteisiin.

3.2 Joukkue

JoukkuePM-kilpailuun yhdistykset voivat osallistua korkeintaan

viiden koiran ja kahden varakoiran joukkueilla. Tarvittaessa järjestäjä

voi rajoittaa joukkueiden määrää / yhdistys. Joukkueeseen kuuluvat

koirat on ilmoitettava samanaikaisesti. Joukkue koostuu kolmesta

alokas- tai avoimenluokan ja kahdesta voittaja- tai erikoisvoittajaluokan

koirista. Lisäksi jokaisella joukkueella on oikeus ilmoittaa yksi varakoira

alokas- tai avoimeen luokkaan ja yksi varakoira voittaja- tai erikoisvoitta-

jaluokkaan. Tuloksiin lasketaan kahden alokas- tai avoimenluokan ja

yhden voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirien tulokset. Tuloksien

mennessä tasan voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee

joukkueiden paremmuuden. Joukkueeseen kuuluvan koiran omistajan/

haltijan tulee olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Ohjaaja saa osallistua

joukkuekilpailuun vain yhdellä koiralla. Joukkueisiin kuulumattomien

koirien osallistumista kokeeseen järjestäjä voi rajoittaa.

4. Järjestäminen

PM-kilpailut anotaan kirjallisesti SKL-FKK:n koeanomusmenettelyn

mukaisesti Helsingin Seudun Kennelpiiriltä.

5. Tuomarit

Helsingin Seudun Kennelpiirin tottelevaisuusjaosto hyväksyy kilpailulle

ylituomarin. Joukkuekilpailuun varataan tuomareita tarpeellinen määrä.

6. Ilmoittautuminen

PM-kilpailuun ilmoittaudutaan määräaikana Suomen Kennelliiton

ilmoittautumislomaketta käyttäen. Vain maksetut ilmoittautumiset

huomioidaan. Joukkueen kokoonpano tulee vahvistaa ennen kilpailun

alkua järjestäjille.

7. Kustannukset

PM-kilpailun järjestäjä huolehtii kaikista kilpailuun ja sen järjestämiseen

liittyvistä kustannuksista.

8. Yleinen valitusmenettely

PM-kilpailua ja sen järjestelyä koskevat valitukset ja erimielisyydet

ratkaistaan SKL-FKK:n yleisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Arvostelutuomareiden sääntöjenmukaisesta arvostelusta ei voi valittaa.

9. Tiedottaminen

PM-kilpailusta ilmoitetaan Koiramme-lehdessä ja Helsingin Seudun

Kennelpiiri ry:n tiedotteessa.

10. Muutokset ohjeeseen

Ohjeeseen voi tehdä muutoksia Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n

hallitus tottelevaisuusjaoston esityksestä.


Helsingin seudun kennelpiirin rally-tokon piirinmestaruussäännöt

Kilpailun järjestää kennelpiirin jäsenyhdistys. Kilpailu järjestetään virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä. Kilpailun osallistujamäärää voidaan rajoittaa, jolloin etusijalla ovat piirinmestaruudesta kilpailevat koirakot. Osallistujamääriä voidaan rajoittaa myös muissa kilpailuluokissa, jolloin etusija on joukkuekilpailuun osallistuvilla koirilla. Muutoin osallistumisoikeuden määrää ilmoittautumisjärjestys.

OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistumisoikeus on sekä puhdas- että sekarotuisilla koirilla.

YKSILÖKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS

Osallistujan tulee olla Suomen Kennelliiton jäsen tai Helsingin seudun kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruuskilpailuihin osallistuvien tulee asua vakituisesti Helsingin seudun kennelpiirin alueella. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu. Asumistilanne määräytyy kilpailun viimeisen ilmoittautumispäivän mukaan. Koira voi kilpailla vain yhden kennelpiirin mestaruudesta vuosittain.

JOUKKUEKILPAILUN OSALLISTUMISOIKEUS

Joukkuekilpailuun voivat osallistua Helsingin seudun kennelpiirin jäsenyhdistysten ja piirin alueelle rekisteröityjen rotujärjestöjen joukkueet ja edustajien tulee olla edustamansa yhdistyksen jäseniä. Ohjaaja voi olla vain yhdessä joukkueessa, mutta voi ohjata samassa joukkueessa useampaa koiraa. Muuten piirinmestaruuskilpailussa noudatetaan Suomen Kennelliiton antamia sääntöjä ja piirinmestaruuskilpailuiden järjestämisohjeita. Kennelpiiri tukee piirinmestaruuskilpailun järjestämistä sääntöjensä mukaan.

YKSILÖKILPAILU

Koirakohtainen piirinmestaruus ratkaistaan korkeimmassa kansallisessa luokassa (mestariluokka). Tuloksen on oltava hyväksytty. Korkeimmassa luokassa voidaan arvostella korkeintaan kilpailuohjeen mukainen enimmäismäärä koirakoita (60). Edellisellä piirinmestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan tuloksistaan riippumatta. Mikäli luokkaan ilmoittautuu enemmän koirakoita, karsinta suoritetaan laittamalla osallistumaan oikeutetut koirat paremmuusjärjestykseen hyväksyttyjen tulosten keskiarvon perusteella. Paremmuusjärjestys ratkaistaan piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän vuoden ajalta saatujen hyväksyttyjen tulosten keskiarvon perusteella. Keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon kolme korkeinta mestariluokan tulosta. Jos näiden tulosten perusteella kilpailuluokkaan jää paikkoja, täytetään koirilla, joilla on kilpailuoikeus ko. luokkaan, mutta ei tulosta ko. luokasta, karsintaperusteena edellisen luokan (VOI) mukainen korkein pistemäärä piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää edeltävän vuoden ajalta.

JOUKKUEKILPAILU

Kilpailussa voidaan järjestää myös epävirallinen joukkuekilpailu. Joukkueessa voi olla enintään 5 koiraa, ja joukkue voi muodostua kahdesta mestariluokan ja/tai voittajaluokan koirakosta sekä kolmesta avoimen ja/tai alokasluokan koirakosta. Minimivaatimus joukkueeksi on kaksi alokas- tai avoimen luokan koiraa ja yksi voittajaluokan tai mestariluokan koira. Joukkueella voi olla kaksi varakoiraa, joista yksi alempiin luokkiin ja yksi ylempiin luokkiin. Kaikki koirakot tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä.

 Joukkuetulos muodostuu kahdesta alokas- tai avoimen luokan tuloksesta ja yhdestä voittaja- tai mestariluokan tuloksesta. Tuloksien mennessä tasan paras VOI- tai MES -luokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden. Niidenkin mennessä tasan ratkaisee paras ALO- tai AVO -luokan tulos.

Karsintaa käytetään, jos kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät mahdu mukaan kilpailuun. Joukkuepaikat täytetään joukkueiden karsintapistejärjestyksessä, kunnes kilpailuluokkien enimmäiskoiramäärät ovat täynnä. Yhdistysten joukkueet saavat paikan karsintapistejärjestyksessä siten, että jokaisen yhdistyksen suurimmalla pistemäärällä oleva joukkue otetaan mukaan ensin. Laskentaan huomioidaan kunkin joukkuekoirakon paras tulos kolmen viimeisimmän kilpailun ajalta kilpailuluokasta riippumatta. Joukkueen kolme parasta tulosta lasketaan yhteen joukkueen kokonaiskarsintapisteiksi.

Esimerkki: Joukkueessa on 5 koirakkoa, joiden 3 viimeisintä tulosta ovat:

1.       MES0, MES80, VOI78

2.       VOI88, VOI70, VOI-

3.       AVO85, AVO0, ALO90

4.       ALO98, ALO80, ALO0

5.       ei vielä kisannut

Näistä poimitaan kunkin parhaat tulokset MES80, VOI88, ALO90, ALO98, joista 3 parasta lasketaan yhteen 88 + 90 + 98 = joukkueen karsintapisteet ovat 276.

Mikäli joukkue on vajaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joukkue tai joukkueen jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Mikäli joukkueesta tulee ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vajaa poissaolojen vuoksi, vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat osallistua kilpailuun omissa kilpailuluokissaan ja saavat virallisen tuloksen.

Säännöt on hyväksytty tottelevaisuusjaoston esityksestä Helsingin Seudun kennelpiirin hallituksessa 21.11.2017