Ajankohtaista kehätoimitsijoille

 

Näyttelyohjaajien sähköpostiosoite:

nayttelyohjaajat(at)hskp.net

Kehätoimitsijakortit

Kehätoimitsijakortit uusitaan vuoden 2018 aikana. Muistathan kerätä tiedot näyttelyistä, joissa olet kehätoimitsijana! Käytä tässä harrastusseurantalomaketta.

Kortin uusiminen edellyttää Suomen Kennellliiton voimassaolevaa jäsenyyttä. Lisäksi vaaditaan virallisessa näyttelyssä kehätoimitsijana toimiminen kaksi kertaa vuodessa sekä toimiminen kerran kahdessa vuodessa alueemme kansainvälisessä näyttelyssä. Myös näyttelytoimikunnan kokoussihteerinä toimiminen otetaan huomioon yhden kerran.

Kun kehätoimitsijakortit on saatu uusittua, tilaamme kehätoimitsijoille nimineulat.

Apua kehätyöskentelyyn - kiperiä kohtia kehässä

Kertaa säännöt ennen näyttelyä: näyttelysäännöt ja näyttelyiden järjestämisohjeet

Näyttelysääntöihin tullut muutoksia 1.1.2017 alkaen

1. Kivesvikaiset uroskoirat voivat ja saavat osallistua näyttelyyn. Niille kirjoitetaan aivan normaali arvostelu, kuten muillekin koirille, mutta arvosana on aina HYLÄTTY

2. Ilmoittautumisajan JÄLKEEN luokkaa ei voi kehässä vaihtaa, ellei ole kyseessä selvä virhe (narttu uroksissa, junnuikäinen veteraaneissa tms.). Suomen muotovalionarvon saavuttaneet koirat eivät vain ota vastaan sertiä. Näytteilleasettajalta kysytään, voiko koira ottaa vastaan sertin ja tämän vastauksen pohjalta toimitaan.

ENNEN ilmoittautumisajankohdan umpeutumista näytteilleasettaja voi halutessaan ottaa yhteyttä näyttelyn järjestäjään tai ilmoittautumisia vastaanottavaan palveluntarjoajaan ja pyytää luokan vaihtoa.

3. Erikoisnäyttelyssä jälkeläisluokka esitetään niin, että luokan jalostuskoira on jälkeläistensä mukana näytillä. Koiraa ei tarvitse ilmoittaa muuhun luokkaan, eikä sitä tarvitse muuten näyttelyssä esittää. Luokan voi esittää kummallekin vanhemmalle eli 2 kertaa, jos molemmat vanhemmat ovat paikalla.

4. Kehän aikatauluun riittää kehän alkamisaika. Mikäli aikatauluun väliaikoja laitetaan, tulee niitä noudattaa. Kehää ei saa aloittaa ennen aikataulussa mainittua kellonaikaa.
 

HYMYÄ JA HYVÄÄ TUULTA TYÖPÄIVÄÄN !

Työnjako: kirjoittaja ja pyörittäjä jakavat tehtävät tasapuolisesti.

Palkinto EH riittää koiralle kasvattaja- ja jälkeläisluokkaan pääsemiseksi.

Varaudu ohjeistamaan ulkomaalainen tuomarisi kehässä, sillä sinä vastaat siitä, että sääntöjä noudatetaan; lyhyt ja ytimekäs ohjeistusmateriaali on englanniksi ja ranskaksi esimerkiksi Kehätoimitsijan käsikirjassa (2. painos)

Sertifikaatin ja varasertifikaatin jako

Paras uros ja paras narttu -luokkiin kutsutaan kilpailemaan jokaisesta luokasta neljän parhaan joukkoon sijoittuneet sertifikaatin arvoisen eli SA:n saaneet- koirat. Mikäli rodussa on oikeus kilpailla käyttöluokassa, niin PU- ja PN - luokassa on enintään 24 koiraa, ilman käyttöluokkaa enintään 20 koiraa. Näiden kesken myös serti ja varaserti jaetaan. Jos näiden PU- ja PN-luokkaan kerättyjen koirien joukossa ei ole sertiin/varasertiin oikeutettuja koiria, niin silloin ne jäävät jakamatta, sillä niitä ei voida jakaa luokissaan sijoittumattomille SA:n saaneille.

Muita sertin/varasertin jaossa huomioitavia asioita:

- Juniori- ja nuortenluokassa ilmoitetut koirat ovat aina oikeutettuja kilpailemaan sertistä/varasertistä.

- Roduissa, joissa Suomen Muotovalion arvon saavuttamiseksi on määrätty lisävaatimuksia, koira ei voi enää yli 2 -vuotiaana kilpailla sertistä/varasertistä, mikäli sillä on jo valionarvoon oikeutetut sertit, mutta riittävä käyttötulos puuttuu.

- Valioluokassa oleva koira on oikeutettu kilpailemaan sertistä/varasertistä, mikäli se ei ole FI MVA. Siis esim. C.I.B & SE & DK MVA voi saada sertin, kun se ei ole FI MVA. Jos esimerkin mukainen koira saa sertin ja se on yli 2-vuotias, niin silloin siitä tulee FI MVA, mikäli mahdollinen lisävaatimus täyttyy. Jos esimerkin koiralta vaaditaan käyttötulos, niin ilman riittävää käyttötulosta se ei enää jatkossa saa vastaanottaa sertiä/varasertiä.

- Veteraaniluokassa oleva, ei FI MVA, kilpailee sertistä/varasertistä samojen mahdollisten lisävaatimusten edellyttämällä tavalla.

- Pohjoismaisen koiran alle kaksivuotiaana Pohjoismaissa saamat sertit jäävät lepäämään, eli esimerkiksi suomalainen koira, joka on saanut junioriluokassa Ruotsissa sertin, valioiduttuaan aikanaan Suomessa tulee myös Ruotsin muotovalioksi.

CACIB ja vara-CACIB

Kansainvälisissä näyttelyissä CACIB ja vara-CACIB jaetaan Parhaalle urokselle ja nartulle, mikäli tämä koira ei ole kilpaillut juniori- tai veteraaniluokassa. Junioriluokan koira ei ikinä kilpaile CACIBista, vaikka se olisikin yli 15kk. Samaten veteraaniluokan koiralla ei ole koskaan oikeutta CACIBiin. Muissa luokissa kilpailevien koirien on otettava CACIB/vara-CACIB vastaan, vaikka olisivatkin jo kansainvälisiä muotovalioita. Poikkeuksen tekevät luonnollisesti ne rodut, jotka eivät ole lainkaan oikeutettuja kilpailemaan CACIBista.

Arvostelulomakkeen täyttö

Kirjoittavan kehätoimitsijan on arvostelun alkuvaiheessa hyvä varmistaa, että kirjoitus jäljentyy hyvin myös näytteilleasettajan kappaleeseen. Käsialoissa on jonkin verran toivomisen varaa, joten tähän on hyvä jokaisen kirjoittavan kiinnittävän huomiota. Samaten vieraskielisten perussanojen oikeinkirjoitus on hyvä kerrata.

Arvostelulomakkeen tulososion täyttämisessä ole huolellinen, kun täytät luokkasijoituksia. Älä sekoita ROP-pennun, ROPin, ROP-veteraanin merkitsemiskohtia (ja ei myöskään vastaavien VSP-sijoituksia). Merkitse ruksit niin selvästi, ettei niissä ole tulkinnan varaa.

Näytteilleasettajia olisi hyvä kehottaa tarkistamaan itse saamansa lomake heti, jolloin mahdollinen virhe saadaan korjattu välittömästi.

Mikäli teet korjauksia arvostelulomakkeen tulososioon, niin merkitse korjaukset selvästi. Suositeltavaa on vielä selventää tulosta esim. kirjoittamalla lopullinen tulos viimeiselle riville, esim. ERI1, PU2, sert. Varmista, että tulos tulee korjattua kaikkiin lomakkeen kappaleisiin.

Tuloslomakkeiden täyttö

Kehissä olevan ns. ATK-tuloslapun täyttö vaatii erityistä huolellisuutta. Ryhmäkehät kootaan näissä olevien numeroiden perusteella ja on perin harmillista, jos lipukkeeseen on merkitty vääriä koiria. On ikävää, jos ryhmäsijoittuneiksi kuulutetaan väärän koiran nimi ja nyt jo lähes ajantasaisen nettitulospalvelun aikana väärä tieto voi ehtiä jo nettiinkin asti.  Kaiken kiireen keskellä tämän lapun täyttämiseen olisi kuitenkin keskityttävä. Suositeltavaa olisi, että molemmat kehän toimitsijoista tarkistaisivat siihen merkityt numerot ennen kuin se luovutetaan eteenpäin.

Kehässä olevat koirakohtaiset tuloslistat tulee myös täyttää täydellisin tiedoin ja selvästi.

Kertaus on opintojen äiti

Näyttelysääntöjä ja niitä täydentäviä näyttelyiden järjestämisohjeita on hyvä lukea säännöllisesti. Sääntöviidakon kertaamisella oma varmuutesi lisääntyy! Näyttelyiden järjestämisohjeeseen SKL-FKK:n hallitus tekee säännöllisesti selvennyksiä ja uusia tulkintapäätöksiä, joten nämä kannattaa päivittää itselleen. Onneksi nykyaikana säännöt löytyvät helposti internetistä. Pidä itsesi ajantasalla seuraamalla säännöllisesti niin Kennelliiton kuin oman kennelpiirisi nettisivuja ja tiedotteita.

Kun olet lupautunut töihin näyttelyyn, niin lue huolella kotiisi saamasi kirje aikatauluista ja muista ohjeista. Näyttelyaamuna ilmoittaudu ajoissa paikalla, jolloin usein saat vielä juuri siinä näyttelyssä noudatettavia tärkeitä käytännön ohjeita.

Et ole yksin

Kuten alussa painotettiin, niin ongelmatapauksissa apua on aina saatavilla. Näyttelyohjaajat ovat kehätoimitsijoiden palveluksessa! Koiramäärät ovat kehissä usein suuria ja aikataulut painavat päälle, mutta eivät oikeellisuuden kustannuksella. Kun osaat säännöt ja kehätoimitsijoilla on keskenään toimiva työnjako, niin työskentely kehässä sujuu mutkattomasti. Tuomari vastaa koirien arvostelusta, mutta kehätoimitsijat vastaavat, että tämä tapahtuu näyttelysääntöjemme mukaisesti ja näytteilleasettajia palvelevasti.

Mahdollisissa kiistatilanteessa toimi HETI; kehän jälkeen saattaa olla myöhäistä: kun kisa on jo käyty, niin huonossa tapauksessa joku koira menettää näyttelystä saamansa tulokset.

Jos olet vähänkin epävarma säännöistä tai näytteilleasettaja vahvasti kyseenalaistaa toimintasi olipa kyseessä kehän kulku, sertin/cacibin jako tai mikä tahansa erimielisyys, keskeytä tarvittaessa kehä ja SOITA HETI NÄYTTELYOHJAAJALLE/toimiston edustajalle, joka hoitaa asian puolestasi puhelimitse tai tulee paikalle. Näin sinä voit jatkaa omaa työskentelyäsi rauhassa ja turvallisesti.