Yhdistys

Helsingin Seudun kennelpiirin hallitus päätti seuraavista toimenpiteistä koskien kennelpiirin kautta anottavia kaikkien rotujen näyttelyjä ja kiintiöryhmänäyttelyjä. Toimenpiteet koskevat vuodeksi 2017 ja siitä eteenpäin anottavia kaikkien rotujen näyttelyjä ja kiintiöryhmänäyttelyjä

Yhdistyksiltä, jotka ovat anomassa yhdessä tai yksinään kaikkien rotujen näyttelyä tai kiintiöryhmänäyttelyä , on lähetettävä ennen ko. näyttelyiden anomisajan päättymistä kennelpiirin hallitukselle oikeaksi todistettu pöytäkirjaote yhdistyksen /yhdistyksien sitoutumisesta ko. näyttelyn järjestämiseen. Samalla on oltava yhdistyksen/yhdistyksien hallituksen suostuminen anomuksessa mainittujen henkilöiden nimityksestä anomuksessa heille merkittyihin tehtäviin.

*******

Hallituksen kokoukset

********

Jäsenmaksukirje 2019

*********

Tietosuojaseloste