Kokeiden, kilpailuiden ja kurssien anominen

Kokeet ajalle 01.08. - 31.12. piirin sihteerille 31.03. mennessä (ei postileimapäivä)

Kokeet ajalle 01.01. - 30.04. piirin sihteerille 30.08. mennessä (ei postileimapäivä)

Kokeet ajalle 01.05. - 31.07. piirin sihteerille 31.12. mennessä (ei postileimapäivä)

Kokeet ja kilpailut anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään!
HUOM. tiedoksi omalle kennelpiirille.

Järjestävän yhdistyksen on lähetettävä tarkastetut tulokset ja koepöytäkirjat sille kennelpiirille, jonka alueella kokeet on järjestetty viikon kuluessa kokeen päättymisestä. (pöytäkirjan tarkastajalle, jos nimetty)
 
Myös peruutetuista kokeista on lähetettävä koepöytäkirja kennelpiirille.

Ennen hallituksen käsittelyä jaostot käsittelevät oman osa-alueensa anomukset ja heidän antamansa lausunto otetaan huomioon kennel-piirin hallituksen käsittelyssä.

Mikäli anoja on kennelpiirin jäsenyhdistys, joka ei ole lähettänyt virallista toimintailmoitusta tai maksanut kennelpiirin jäsenmaksua kuluneelta vuodelta tai anojajäsenyhdistyksellä on muita epäselvyyksiä kennelpiirin kanssa, ei anomuksia käsitellä ennen kuin asiat on  ratkaistu.

Anomuksen tulee allekirjoittaa yhdistyksen toimintailmoituksessaan nimenkirjoittajaksi ilmoittama henkilö tai muutoin allekirjoittamaan val-tuutettu (valtuutus toimitettava tiedoksi kennelpiirille).

Anomukseen pyydetään kirjoittamaan se sähköpostiosoite, johon vahvistus anomuksen käsittelystä lähetetään. Anoja on velvollinen tarkastamaan Koiramme-lehteen työsaralle lähetettävät tekstin, joka lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Myöhästyneinä lähetettyjä tai vaillinaisesti täytettyjä anomuksia ei käsitellä