Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

Kennelpiirin jäsenyhdistyksille

Ylituomarikoulutuksen tarkoituksena on valmistaa päteviä ja vastuustaan tietoisia ylituomareita ja huolehtia siitä, että ylituomareita on kussakin koemuodossa riittävästi. Koulutuksella ja jatkokoulutuksella pyritään yhtenäistämään koe- ja kilpailuarvostelua sekä pitämään tuomarikuntaa jatkuvan kehityksen tasalla.

Ylituomarikoulutus jakautuu viiteen eri vaiheeseen:
1. Rotujärjestön ennakkovalmennus tai erikoistumiskurssit
2. Peruskoulutus SKL-FKK:n toimesta
3. Erikoistumiskoulutus rotujärjestöjen tai -liittojen toimesta
4. Koearvostelut tai mahdolliset harjoitusarvostelut
5. Ylituomariksi pätevöiminen

Esityksen ylituomariperuskurssille tekee hakijan oma jäsenyhdistys todettuaan, että henkilö on ylituomaritehtäviin sopiva ja täyttää ylituomarille asetettavat vaatimukset. Esitys tehdään kirjallisesti käyttäen SKL-FKK:n ylituomarikokelaskaavaketta ja osoitetaan hakijan kennelpiirille, joka hyväksyy hakijat koulutukseen.

Jäsenyhdistyksen tehtävänä on huolehtia siitä, että eri koemuotoihin saadaan riittävästi ylituomareita.

Yhdistykset vastaavat siitä, että ylituomarikokelaat todella ovat sellaisia henkilöitä, jotka sopivat ylituomaritehtäviin. Yleensä vain jäsenyhdistykset tuntevat hakijat niin hyvin, että pystyvät tämän arvioinnin tekemään.