Näyttelyt

Piiriveron suoritus

Kaikkien piirin alueella järjestettävien näyttelyiden (ei kuitenkaan rotujärjestöjen ja rotuaharrastavien yhdistysten ns. piiriverosta vapaiden näyttelyiden) on suori tettava piiriverotilitys viimeistään 4 viikon kuluessa näyttelypäivästä piirin tilille Nordea FI11 1800 3600 2187 09.

Mikäli tilitystä ei suoriteta määräajan kuluessa, otetaan se huomioon seuraavaa samojen järjestäjien näyttelyanomusta käsiteltäessä.

Piirivero on 15% ilmoittautuneiden koirien ilmoittautumismaksuista, ei kuitenkaan tottelevaisuuskokeeseen, agilityyn, pentuluokkiin tai junior handler -kilpailuun osallistuneiden koirien osalta. Piiriveroa ei peritä avoimista katselmuksista (open show).

Piirin rahastonhoitaja vastaa piiriveroon liittyviin kysymyksiin. Rahastonhoitajalle on tilityksen yhteydessä lähetettävä näyttelyn luettelo ja yksityiskohtainen erittely piiriveron suorituksesta.

Suomen Kennelliiton hallitus on hyväksynyt uudet näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeiden muutokset. Keräsimme muuttuvista kohdista koosteen, mutta uusiin ohjeisiin kannattaa käydä tutustumassa Kennelliiton internetsivulla. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2012 alkaen, ja kokonaisuudessaan ne löytyvät Kennelliiton www-sivuilta.

Näyttelysääntöjä täydentävistä ohjeista poimittua

Koiramme-lehden työsarkailmoituksessa ja näyttelyn tiedotteessa annettua ilmoittautumisaikaa ei saa muuttaa. Tämä tarkoittaa sitä, että näyttelytoimikunnat eivät voi enää päättää ilmoittautumisajan jatkamisesta.

Avoimeen luokkaan ilmoitettu, mutta ennen näyttelyä Suomen muotovalion arvon saavuttanut koira on siirrettävä avoimesta luokasta valioluokkaan. Suomen muotovalio kuitenkin kilpailee veteraani- tai käyttöluokassa, kun koira on niihin ilmoitettu.

Suurin mahdollinen ulkomuototuomarikohtainen koiramäärä on jatkossa 85 koiraa nykyisen sadan koiran sijaan. Jos ulkomuototuomarille on ilmoitettu alle 30 koiraa, näyttelytoimikunnalla on oikeus peruuttaa ulkomuototuomarin kutsu. Näytteytoimikunnan tulee tällöin kuitenkin korvata ulkomuototuomarille mahdollisesti aiheutuneet kulut.

Englannin Kennel Clubin kokeneimmat ulkomuototuomarit voivat kansainvälisissä ja kaikkien rotujen näyttelyissä arvostella FCI:n ryhmiä 1-10, mikäli heillä on arvosteluoikeudet CC-tasolla suurimpaan osaan kyseisen ryhmän roduista.

Ulkomaisille ulkomuototuomareille lähetetään hyvissä ajoin ennen näyttelyä koirien terveyttä koskevat ohjeet

Kiintiönäyttely voidaan siirtää anotusta kennelpiiristä toisen kennelpiirin alueelle,  mikäli kennelpiirit siitä keskenään sopivat. Näyttelymaksuosuus maksetaan kuitenkin aina sille kennelpiirille, jonka kiintiöstä näyttely on myönnetty.

Näytteilleasettajille voidaan toimittaa aikataulukirje sähköisessä muodossa. Kirje toimitetaan jatkossakin postitse, mikäli näytteilleasettaja on sitä erikseen toivonut. Arvostelun kehissä tulee alkaa pääsääntöisesti klo 10.00.

Useamman maan yhdessä sopimilla säännöillä myönnettävät voittajatittelit (esim. Pohjoismaiden - ja Baltian voittajatittelit sekä -valionarvot) merkitään näyttelyluetteloon koiran tietoihin kansainvälisissä ja kaikkien rotujen näyttelyissä.

Näyttelynjärjestäjän on otettava huomioon mm. arvonlisäverolain määräykset, palkkaa, palkkiota ja talkootyötä koskevat ohjeet, sekä ennakonpidätysvelvollisuus ja ilmoitusvelvollisuus, joka koskee mm. verovapaita matkakustannusten korvauksia.


Näyttelyohjaajat

Näyttelyohjaajien yhteystiedot:

http://www.hskp.net/kennelpiiri/nayttelyohjaajat