Toiminta

Kennelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueellaan. Kennelpiirejä on 19. Kennelpiirit järjestävät koulutusta ja tapahtumia sekä kehittävät koiraharrastustoimintaa alueellaan.

Kennelpiireissä toimii Kennelliiton valtuuttamina toimihenkilöinä aluekouluttajia, kennelneuvojia, nuorisotoiminnan kouluttajia, näyttelyohjaajia ja kaverikoiratoiminnan vastaavia.

Kennelpiirit muun muassa:

  • koordinoivat oman alueensa näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa
  • kouluttavat näyttelyiden, kokeiden ja kilpailuiden järjestäjiä ja toimihenkilöitä
  • koordinoivat oman alueensa kaveri- ja lukukoiratoimintaa
  • tiedottavat jäsenyhdistyksilleen ja toimihenkilöilleen kennelorganisaation ajankohtaisista asioista.

Iso osa kennelpiirien toiminnasta tapahtuu eri jaostojen ja jaostoissa vaikuttavien jäsenyhdistysten edustajien vapaaehtoisvoimin.

Jäsenmaksu 2024

Kennelpiirin jäsenmaksun 2024 eräpäivä on 31.5.2024, jäsenmaksun viite 1805. 
Maksu maksetaan oma-aloitteisesti kennelpiirin tilille: FI11 1800 3600 2187 09

Hallitus ehdottaa vuosikokoukselle vuoden 2024 jäsenmaksua seuraavasti:

Yhdistyksen jäsenmäärän 31.12.2023 perusteella
1-39    jäsentä  10 euroa
40-59 jäsentä  15 euroa
60-79 jäsentä  20 euroa
80 -      jäsentä  40 euroa