Toiminta

Kennelpiirit ovat Kennelliiton jäsenyhdistyksiä, jotka edustavat Kennelliittoa alueellaan. Kennelpiirejä on 19. Kennelpiirit järjestävät koulutusta ja tapahtumia sekä kehittävät koiraharrastustoimintaa alueellaan.

Kennelpiireissä toimii Kennelliiton valtuuttamina toimihenkilöinä aluekouluttajia, kennelneuvojia, nuorisotoiminnan kouluttajia, näyttelyohjaajia ja kaverikoiratoiminnan vastaavia.

Kennelpiirit muun muassa:

  • koordinoivat oman alueensa näyttely-, koe- ja kilpailutoimintaa
  • kouluttavat näyttelyiden, kokeiden ja kilpailuiden järjestäjiä ja toimihenkilöitä
  • koordinoivat oman alueensa kaveri- ja lukukoiratoimintaa
  • tiedottavat jäsenyhdistyksilleen ja toimihenkilöilleen kennelorganisaation ajankohtaisista asioista.

Iso osa kennelpiirien toiminnasta tapahtuu eri jaostojen ja jaostoissa vaikuttavien jäsenyhdistysten edustajien vapaaehtoisvoimin.