DRAJ

Helsingin Seudun kennelpiirin  DRAJ-säännöillä kilpailevien koirien 
piirinmestaruuskokeen (DRAJpm) järjestämisohje

 

1.     Kokeen järjestäminen 

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n DRAJ:n säännöillä kilpailevien koirien piirimestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä yksiluokkaisessa kokeessa Suomen Kennelliiton hyväksymin DRAJ- säännöin. Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira. Tasatuloksessa mestaruuden voittaa paremmat ominaisuuspisteet saanut koira. Mikäli ominaisuuspisteetkin ovat samat, ratkaisee voittajan kokeen ylituomari kuultuaan ko. koirien palkintotuomareita.

2.     Ajankohta

Piirimestaruuskokeet järjestetään vuosittain ennen kyseisen kalenterivuoden päättymistä.

3.     Osallistumisoikeus

Osallistuvan koiran omistajan on oltava SKL-FKK:n tai jonkin Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus piirimestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranomistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta.

 Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonka alueelle koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi vuosittain osallistua vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

 

4.     Ilmoittautuminen

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n DRAJ:n piirinmestaruuskokeeseen osallistuvilla koirilla tulee olla viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä vahvistettuina kuluvalta tai edellisiltä koekausilta vähintään yksi kyseisen koekauden aikana voimassa olleiden sääntöjen mukainen DRAJ:n 1-tulos sekä saavutettu näyttelytulos. Jos tulos on saavutettu ennen elokuussa 2018 alkanutta koekautta voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti, koiran on saavuttamansa tuloksen perusteella ennen piirinmestaruuskokeeseen ilmoittautumista pitänyt siirtyä ylimpään koeluokkaan (VOI). Edellisen vuoden piirinmestaruuden voittanut koira on aina oikeutettu osallistumaan, mikäli se täyttää kohdan 3 osallistumisoikeutta koskevat ehdot.

Koiranohjaaja on velvollinen hankkimaan ja osoittamaan koetta varten kaksi koetuomaria, joista toinen täyttää ryhmätuomarilta vaadittavat edellytykset ja toinen vähintään palkintotuomarilta vaadittavat edellytykset.

Mikäli kokeeseen ilmoittautuu tarjolla olevien maastojen ja tuomarien määrää vähemmän virallisen piirinmestaruuskokeen edellytykset täyttäviä koiria, koetoimikunta voi harkintansa ja vallitsevan maasto- ja tuomaritilanteen mukaisesti hyväksyä kokeeseen täytekoiriksi myös piirinmestaruuskokeen edellytykset täyttämättömiä koiria, jotka eivät kuitenkaan voi kilpailla Helsingin Seudun Kennelpiirin DRAJ:n piirinmestarin arvosta.

Mikäli Helsingin Seudun Kennelpiirin DRAJ:n piirinmestaruuskoetta ei pystytä olosuhteiden, osallistujien vähyyden tai muun sellaisen syyn vuoksi järjestämään kyseisen kalenterivuoden aikana, ei kyseiselle kalenterivuodelle  nimetä piirinmestaria