Kokeiden ja kurssien anominen

Kokeet anotaan OmaKoira-palvelun kautta siltä kennelpiiriltä, jonka alueella kokeet pidetään. Kennelpiirit ovat velvollisia toimittamaan ilmoitukset hyväksymistään kokeista Kennelliitolle julkaistavaksi.

Kokeen pitoaika: 

1.1.-30.4. anomus Omakoirassa viimeistään 31.8.
1.5.- 19.8. anomus Omakoirassa viimeistään 31.12.
20.8.-31.12. anomus Omakoirassa viimeistään 31.3.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus myöntää alueelleen kokeita aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää.

Paimennuskokeet anotaan määräaikoja noudattaen, mutta anotun järjestämispäivän voi olosuhteista johtuen joustavasti muuttaa ilmoittamalla varsinaisen järjestämispäivän kaksi (2) viikkoa ennen koetta kennelpiirille.

Anomukset, joita ei ole joita ei ole hyväksytty tai joihin on tehty muutoksia, ilmoitetaan tapahtuman anojalle hyvissä ajoin myöntäjän toimesta.

HUOM! Kokeita ja kilpailuja anovan yhdistyksen tulee olla Suomen Kennelliitto ry:n jäsen ja koetoimikunnassa tulee olla nimetty pätevöity koelajin koetoimitsija.


PIIRINMESTARUUSKOKEET

Piirinmestaruuskokeen järjestämisoikeutta tulee anoa kennelpiirin hallitukselta ajoissa. Koe tulee anoa myös Omakoirassa piirinmestaruuskokeena tai kokeen voittaneella ei ole piirinmestarin statusta. 
Kennelpiiri lahjoittaa kaikkiin piirinmestaruuskokeisiin palkinnoiksi mitalit. Kennelpiirin toimesta mitaleita ei kaiverreta, joten kokeiden järjestäjien tulee tilata mitalit hyvissä ajoin.