TOTTELEVAISUUSKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOE JÄRJESTÄMISOHJE                    

1. TOKO:n piirinmestaruuskoe

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain tottelevaisuuskokeen (TOKOn) henkilökohtaisesta piirimestaruudesta. Lisäksi piirin alueen yhdistykset voivat kilpailla joukkuemestaruudesta, joka kuitenkin on epävirallinen mestaruus.

TOKOn piirinmestaruuskoe on virallinen koe ja siinä noudatetaan tottelevaisuuskokeen sääntöjä ja koeohjeita.


2. Kokeen järjestäminen

Koe voidaan järjestää kaikille avoimen virallisen tottelevaisuuskokeen yhteydessä, jolloin piirinmestaruuskokeeseen osallistuvat koirakot ovat etusijalla. Koe anotaan Suomen Palveluskoiraliitolta, mutta järjestämislupa tulee pyytää Helsingin Seudun Kennelpiiriltä.

Kokeen palkinnoista vastaa järjestävä yhdistys yhdessä kennelpiirin kanssa. Suositellaan, että kokeen ylituomarina toimii Helsingin Seudun Kennelpiirin ulkopuolinen tuomari.


3. Henkilökohtainen piirinmestaruus

Osallistujan on oltava Kennelliiton tai Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistujan on asuttava ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) vakinaisesti Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella.

Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu.

Piirinmestaruudesta voivat kilpailla vain Suomen Kennelliiton tai muun virallisen kennelliiton roturekisteriin merkityt koirat (FI, ER, EJ). Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Kennelpiirin
mestaruuden voittanut koira on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan seuraavan vuoden mestaruuskokeessa.

Henkilökohtainen piirinmestaruus ratkaistaan ylimmässä koeluokassa (erikoisvoittajaluokassa) ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koirakko. Mikäli kaksi (2) tai useampi koirakko päätyy tasapisteisiin luokkavoittajan paremmuutta ratkottaessa, noudatetaan TOKOn koeohjeen menettelyä järjestyksen määrittelyssä laskemalla yhteen alla mainitut liikkeet. Näidenkin mentyä tasan ko. liikkeet uusitaan. Uusintasuoritukset eivät vaikuta kilpailukirjaan merkittäviin tai tallennettaviin tuloksiin.

Erikoisvoittajaluokassa lasketaan yhteen liikkeet

• seuraaminen (EVL-3),

• luoksetulo (EVL-5) sekä

• lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo (EVL-6).


4. Joukkuepiirinmestaruus

Piirin joukkuemestaruus on epävirallinen, mutta sen kohdalla noudatetaan TOKOn sääntöjä ja koeohjeita.

Joukkuekilpailuun saavat osallistua yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella. Yhdistykset voivat osallistua yhdellä tai useammalla joukkueella, mutta kokeen järjestäjällä on oikeus rajoittaa joukkueiden määrää. Koiran ohjaajan pitää olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Sama ohjaaja voi osallistua useammalla koiralla, mutta edustaa vain yhtä yhdistystä. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa ennen koetta ilmoittautumisajan puitteissa järjestäjälle. Joukkueeseen voivat kuulua kaikki tunnistusmerkityt koirat, jotka on merkitty johonkin rekisteriin (sisältäen FIX-rekisteri). Veteraanikoira (yli 8 v) kilpailee siinä (ylimmässä) luokassa, johon sillä on kilpailuoikeus. 


Joukkuemestaruudesta kilpailevassa joukkueessa voi olla korkeintaan kuusi koirakkoa:

• kaksi alokasluokan ja /tai kaksi avoimen luokan koirakkoa (neljä alempien luokkien koirakkoa) sekä

• kaksi voittaja- tai erikoisvoittajaluokan koirakkoa (kaksi ylempien luokkien koirakkoa). 


Minimivaatimus joukkueeksi on kaksi alemman luokan koirakkoa ja yksi ylemmän luokan koirakko.

Joukkuetulos muodostuu kahdesta alemman ja yhdestä ylemmän luokan tuloksesta. Alokasluokan pistemäärä kerrotaan 1,6:lla. Joukkueella voi olla kaksi varakoirakkoa, joista toinen on alempien luokkien varakoira ja toinen ylempien luokkien varakoira.


Mikäli kaksi (2) tai useampi joukkue päätyy tasapisteisiin joukkuemestaruutta ratkottaessa, voittaja- tai erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden kuitenkin niin, että erikoisvoittajaluokan tulos ratkaisee. Mikäli tasan menneet tulokset ovat samasta luokasta, ratkaisee parempi avoimen tai alokasluokan koirakon tulos kuitenkin niin, että avoimen luokan tulos on ratkaiseva. Pisteiden mennessä edelleen tasan ratkaisee järjestyksen kokeen ylituomarin, vastaavan koetoimitsijan ja kyseisten joukkueiden johtajien yhdessä suorittama arvonta.

 
Säännöt noudattelevat Palveluskoiraliiton hallituksessa hyväksyttyä piirinmestaruuskokeen järjestämisohjetta (19.2.2021), säännöt on hyväksytty tottelevaisuusjaostossa 3.10.2021 ja tottelevaisuusjaoston esityksestä Helsingin Seudun Kennelpiirin hallituksessa 18.10.2021.