Säännöt

1. Yleistä

Kilpailun nimi on Champion of Champions ja Veteran of Veterans, myöhemmin C&C ja V&V.

Järjestäjänä toimii Helsingin Seudun Kennelpiiri ry, jolla on oikeus antaa kilpailu järjestettäväksi jollekin toisella Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n alaiselle kenneljärjestölle.

Näitä sääntöjä noudatetaan C&C ja V&V -kilpailuissa. Ilmoittaessaan koiran kilpailuun näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.

Kilpailu järjestetään vuosittain Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n toiminta-alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa). Kilpailun ajankohta on avoin.

Helsingin Seudun kennelpiiri ry:n hallitus vahvistaa vuosittaisen järjestelytoimikunnan vastuuhenkilöt.

2. Osallistumisoikeus

Kilpailuun kutsutaan Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n vähintään sata (100) ensimmäistä vuoden näyttelykoiralistalla ja vähintään viisikymmentä (50) ensimmäistä vuoden veteraanilistalla olevaa koiraa. 
Järjestelytoimikunta voi poiketa asianomaisista listoista perustellusta syystä.

Osallistuvien koirien on oltava rokotettu ja tunnistusmerkittyjä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n antamien määräysten mukaisesti.

Edellisen vuoden voittajat (C&C & V&V) ovat oikeutettuja osallistumaan kilpailuun.

Toimikunta pidättää itsellään oikeuden rajoittaa kilpailuun osallistumista ja antaa muita kilpailun toimeenpanoa koskevia erikoismääräyksiä.

Kutsukilpailuun ei saa osallistua:

Kantava narttu 30 vuorokautta ennen laskettua aikaa (laskettu aika = 63 vuorokautta ensimmäisestä astutuksesta) ja synnyttänyt narttu alle 75 vuorokautta synnytyksen jälkeen. 

Koiralla jonka omistajalla tai yhdelläkin omistajista on Kennelliiton kurinpitolautakunnan lisäseuraamuksena määräämä tilapäinen kielto osallistua näyttelyihin näytteilleasettajana tai esittäjänä.

Koira, jota ei ole rokotettu Kennelliiton rokotusmääräysten mukaan.

Tapahtumaan ei saa tuoda ilman toimikunnan kirjallista lupaa muita kuin kilpailuun osallistuvia koiria, ja edelläolevat määräykset ovat voimassa myös luvansaaneiden koirien osalta.

3. Ilmoittautuminen

Kirjallinen ilmoittautuminen, jonka mukaan on liitetty maksukuitti tai kopio suoritetusta ilmoittautu-mismaksusta, on lähetettävä toimikunnan nimeämään osoitteeseen ilmoittautumispäivään mennessä. Myöhästyneet ilmoittautumiset palautetaan. Suoritetusta ilmoittautumismaksusta vähennetään pankkikulut palauttamisen yhteydessä.

Ulkomailta tuleviin ilmoittautumismaksuihin on lisättävä ulkomaan maksusta johtuvat pankkikulut.

Suoritettu ilmoittautumismaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, mikäli koiranomistaja on kutsuttu tilaisuuden tuomariksi tai tilaisuuden järjestelytoimikunnan  jäseneksi ja kutsu on esitetty vasta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoittautumismaksu on toimikunnan päätettävissä.

4. Koirien arvostelu / kilpailu

Toimikunta arpoo arvostelujärjestyksen.

Tuomarit ennakkoarvostelevat koirat.

Kilpailu käydään pareittain, kunnes lopullinen voittaja on selvinnyt.

Kilpailua jatketaan kummassakin osakilpailussa niin kauan kuin molemmissa kilpailuissa on yksi pari jäljellä. Näistä valitaan vuoden Champion of Champions ja Veteran of Veterans.

Tuomarien tekemistä päätöksistä ei voida valittaa.

5. Palkinnot

Helsingin Seudun kennelpiiri ry pidättää itsellään oikeuden hyväksyä Champion of Champions ja Veteran of Veterans -kilpailuun esitettyjen kiertopalkintojen säännöt.

Mikäli Champion of Champions ja Veteran of Veterans -kilpailuiden voittajaksi tulee ulkomaalaisessa omistuksessa oleva koira, mahdolliset kiertopalkinnot jaetaan palkintojen jaon yhteydessä, mutta kiertopalkintoja ei saa viedä maasta ja ne säilytetään Helsingin Seudun kennelpiirin hallinnassa seuraaviin kilpailuihin asti.

6. Vastuu

Näytteilleasettaja on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista suorista ja epäsuorista (välillisistä) vahingoista, joita hänen koiransa aiheuttaa kilpailupaikalla ollessaan.

7. Muuta

Säännöt astuvat voimaan Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n hallituksen vahvistettua säännöt virallisessa kokouksessaan.