PIIRINMESTARUUSKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE, RALLY-TOKO

1. Rally-tokon piirinmestaruuskilpailu

Näillä ohjeilla kilpaillaan vuosittain rally-tokon henkilökohtaisesta piirinmestaruudesta. Lisäksi kennelpiirin alueen yhdistykset voivat kilpailla joukkuemestaruudesta, joka kuitenkin on epävirallinen mestaruus.

Rally-tokon piirinmestaruuskilpailu on virallinen koe ja siinä noudatetaan rally-tokon sääntöjä ja kilpailuohjeita.

 

2. Kilpailun järjestäminen

Kilpailu voidaan järjestää kaikille avoimen virallisen rally-tokokilpailun yhteydessä, jolloin piirinmestaruuskilpailuun osallistuvat koirakot ovat etusijalla. Kilpailu anotaan Suomen Palveluskoiraliitolta, mutta järjestämislupa tulee pyytää Helsingin Seudun Kennelpiiriltä.

Kilpailun palkinnoista vastaa järjestävä yhdistys yhdessä kennelpiirin kanssa. Suositellaan, että kilpailun ylituomarina toimii Helsingin Seudun Kennelpiirin ulkopuolinen tuomari.

 

3. Henkilökohtainen piirinmestaruus

Osallistujalla on oltava vähintään yksi tulos MES-luokasta ennen kilpailun ilmoittautumisajan päättymistä. Osallistujan on oltava Suomen Kennelliiton tai Helsingin Seudun Kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistujan on asuttava ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) vakinaisesti Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella.

Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on pääasiassa sijoitettu.

Piirinmestaruudesta voivat kilpailla vain Suomen Kennelliiton tai muun virallisen kennelliiton roturekisteriin merkityt koirat (FI, ER, EJ). Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta. Kennelpiirin mestaruuden voittanut koira on oikeutettu puolustamaan mestaruuttaan seuraavan vuoden mestaruuskilpailussa.

 

Henkilökohtainen piirinmestaruus ratkaistaan ylimmässä kilpailuluokassa (mestariluokassa) ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koirakko. Mikäli useampi koirakko saa saman pistemäärän, nopeimman ajan saanut voittaa mestaruuden.

 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus rajata mestariluokan enimmäiskoiramäärää. Mikäli kaikki piirinmestaruuskilpailuun ilmoittautuneet eivät mahdu mukaan, koirakot valitaan karsintapisteiden perusteella. Luokkaan ilmoitetulta koiralta lasketaan neljän parhaan hyväksytyn mestariluokan tuloksen summa. Tulosten tulee ajoittua edellisen piirinmestaruuskilpailujen jälkeen mutta ennen ko. piirinmestaruuskilpailujen ilmoittautumisajan päättymistä järjestävän yhdistyksen ilmoittamaan määräpäivään mennessä. Mikäli koirien karsintapisteet menevät tasan, verrataan koirien yksittäisiä tuloksia parhaasta tuloksesta alkaen. Tarvittaessa vertailuun otetaan mukaan viides tai sitä useampi tulos.

 

4.Joukkuepiirinmestaruus

Piirin joukkuemestaruus on epävirallinen, mutta sen kohdalla noudatetaan rally-tokokilpailuiden sääntöjä ja kilpailuohjeita. Joukkuekilpailuun saavat osallistua yhdistykset, joiden kotipaikka on Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella. Yhdistykset voivat osallistua yhdellä tai useammalla joukkueella, mutta kilpailun järjestäjällä on oikeus rajoittaa joukkueiden määrää. Koiran ohjaajan pitää olla edustamansa yhdistyksen jäsen. Sama ohjaaja voi osallistua useammalla koiralla, mutta edustaa vain yhtä yhdistystä. Joukkueen kokoonpano tulee ilmoittaa ennen koetta järjestävän yhdistyksen määrittämään ajankohtaan mennessä ennen ilmoittautumisajan umpeutumista. Joukkueeseen voivat kuulua kaikki tunnistusmerkityt koirat, jotka on merkitty johonkin rekisteriin (sisältäen FIX-rekisteri).

Joukkuemestaruudesta kilpailevassa joukkueessa voi olla korkeintaan viisi koirakkoa:

• kolme alokasluokan ja/tai avoimen luokan koirakkoa (yhteensä kolme alempien luokkien koirakkoa) sekä

• kaksi voittaja- ja/tai mestariluokan koirakkoa (kaksi ylempien luokkien koirakkoa).

Minimivaatimus joukkueeksi on kaksi alemman luokan koirakkoa ja yksi ylemmän luokan koirakko.

  

Joukkuetulos muodostuu kahdesta alemman ja yhdestä ylemmän luokan tuloksesta. Joukkueella voi olla kaksi varakoirakkoa, joista toinen on alempien luokkien varakoira ja toinen ylempien luokkien varakoira.

Mikäli kaksi (2) tai useampi joukkue päätyy tasapisteisiin joukkuemestaruutta ratkottaessa, voittaja- tai mestariluokan tulos ratkaisee joukkueiden paremmuuden kuitenkin niin, että mestariluokan tulos ratkaisee. Mikäli tasan menneet tulokset ovat samasta luokasta, ratkaisee parempi avoimen tai alokasluokan koirakon tulos kuitenkin niin, että avoimen luokan tulos on ratkaiseva. Pisteiden mennessä edelleen tasan ratkaisee järjestyksen kilpailun ylituomarin, vastaavan koetoimitsijan ja kyseisten joukkueiden johtajien yhdessä suorittama arvonta.

 

Karsintaa käytetään, jos kaikki ilmoittautuneet joukkueet eivät mahdu mukaan kilpailuun. Joukkuepaikat täytetään joukkueiden karsintapistejärjestyksessä, kunnes kilpailuluokkien enimmäiskoiramäärät ovat täynnä. Yhdistysten joukkueet saavat paikan karsintapistejärjestyksessä siten, että jokaisen yhdistyksen suurimmalla pistemäärällä oleva joukkue otetaan mukaan ensin. Laskentaan huomioidaan kunkin joukkuekoirakon paras tulos kolmen viimeisimmän kilpailun ajalta kilpailuluokasta riippumatta. Joukkueen kolme parasta tulosta lasketaan yhteen joukkueen kokonaiskarsintapisteiksi. Esimerkki: Joukkueessa on 5 koirakkoa, joiden 3 viimeisintä tulosta ovat:

1. MES0, MES80, VOI78

2. VOI88, VOI70, VOI

3. AVO85, AVO0, ALO90

4. ALO98, ALO80, ALO0

5. ei vielä kisannut

Näistä poimitaan kunkin parhaat tulokset MES80, VOI88, ALO90, ALO98, joista 3 parasta lasketaan yhteen 88 + 90 + 98 = joukkueen karsintapisteet ovat 276.

Mikäli joukkue on vajaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, joukkue tai joukkueen jäsenet eivät voi osallistua kilpailuun. Mikäli joukkueesta tulee ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen vajaa poissaolojen vuoksi, vajaaksi jäänyt joukkue ei osallistu joukkuekilpailuun, mutta joukkueen jäsenet saavat osallistua kilpailuun omissa kilpailuluokissaan ja saavat virallisen tuloksen.

Säännöt noudattelevat Palveluskoiraliiton järjestämisohjetta (2/2021). Ne on hyväksytty tottelevaisuusjaostossa 23.10.2022 ja tottelevaisuusjaoston esityksestä Helsingin Seudun kennelpiirin hallituksessa 21.11.2022.