HIRV

Helsingin Seudun Kennelpiirin hirvenhaukkukokeen 
piirinmestaruuskokeen (HIRV) järjestämisohje

 

Kokeen järjestäminen 

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n hirvenhaukkukokeen piirinmestaruudesta kilpaillaan yksipäiväisessä kokeessa Suomen Kennelliiton hyväksymin ja kilpailupäivänä voimassa olevin HIRV-säännöin. Mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koira. Tasatulokset ratkaistaan HIRV-sääntöjen tulkintaohjeiden mukaisesti.

Kokeen järjestämistä voi anoa Helsingin Seudun Kennelpiiriin kuuluva jäsenyhdistys piirin hallitukselta. Useamman yhdistyksen halutessa järjestää piirinmestaruuskokeen samana kalenterivuonna, ratkaisee piirin hallitus kokeen järjestävän yhdistyksen.

Kokeen järjestämisajankohta

Piirinmestaruuskokeet järjestetään vuosittain syys-lokakuussa riittävän ajoissa, jotta koirat kennelpiiristä ehditään valitsijamiehen toimesta ilmoittaa Etelän lohkokarsintaan.

Mikäli Helsingin Seudun Kennelpiirin HIRV-piirinmestaruuskoetta ei pystytä esim. olosuhteiden, osallistujien vähyyden, tai muun syyn vuoksi järjestämään kyseisen kalenterivuoden aikana, kyseiselle kalenterivuodelle ei nimetä piirinmestaria.

Osallistumisoikeus kokeeseen

Osallistuvan koiran omistajan on oltava SKL-FKK:n tai jonkin Helsingin Seudun kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Osallistumisoikeus piirinmestaruuskokeeseen on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) vakinaisesti asuvalla koiranomistajalla tai piirin alueella vakinaisesti asuvalla sijoituksen vastaanottajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonka alueelle koira on pääasiassa sijoitettu.

Koira voi vuosittain osallistua vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa. Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla valinta tai karsintakoe Suomenmestaruuskilpailuun, osallistuu mestaruuttaan puolustava koira täysivaltaisesti myös tähän valinta/karsintakokeeseen.

Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n HIRV-piirinmestaruuskokeeseen osallistuvilla koirilla tulee olla viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä vahvistettuna kuluvalta tai edellisiltä koekausilta vähintään yksi HIRV1-tulos.

Koiranohjaaja on velvollinen hankkimaan ja osoittamaan koetta varten kaksi koetuomaria, joista toinen täyttää ryhmätuomarilta vaadittavat edellytykset ja toinen vähintään palkintotuomarilta vaadittavat edellytykset. Tarkemmat edellytykset tuomareista antaa Kennelliitto ja/tai rotujärjestö.

Hyväksytty Helsingin Seudun Kennelpiirin hallituksen kokouksessa 14.8.2023