Kehätoimitsijat

Uudeksi kehätoimitsijaksi kennelpiirissä voi anoa henkilö, joka on Kennelliiton jäsen, asuu Helsingin, Espoon, Kauniaisen tai Vantaan alueella ja on hyväksytysti suoritetun kehätoimitsijakurssin jälkeen sovitussa ajassa suorittanut todistettavasti toimitsijapätevyyden saavuttamiseksi tarvittavat harjoittelukerrat hyväksytysti. 

Uudet kehätoimitsijakorttianomukset lähetetään kennelpiirin sihteerille. Anomuksessa on mainittava voimassa oleva Kennelliiton jäsennumero ja yhteystiedoissa myös sähköpostiosoite.  Anomukseen kirjattujen toimitsijaharjoittelukertojen on oltava vahvistettu harjoittelun vastaanottaneen henkilön nimikirjoituksella ja nimikirjoituksen selvennöksellä. Pelkät nimikirjaimet vahvistuksina eivät riitä. Anomuksessa on mainittava, saako kehätoimitsijan yhteystiedot julkaista kennelpiirin/Kennelliiton kotisivuilla. 

Kehätoimitsijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Huomioithan, että tekemäsi osoitteenmuutos Kennelliittoon ei välity automaattisesti kennelpiireille. Yhteystietojen muutokset on aina ilmoitettava erikseen myös kennelpiirin näyttelyohjaajalle Hanna Leppälälle. 

Kehätoimitsijakortin uusiminen edellyttää Suomen Kennellliiton voimassaolevaa jäsenyyttä. Lisäksi vaaditaan virallisessa näyttelyssä kehätoimitsijana toimiminen kaksi kertaa vuodessa sekä toimiminen kerran kahdessa vuodessa alueemme kansainvälisessä näyttelyssä. Myös näyttelytoimikunnan kokoussihteerinä toimiminen otetaan huomioon yhden kerran. 

Kehätoimitsijakortin uusimisen edellytysten täyttymistä seurataan harrastusseurantalomakkeella.

Kehätoimitsijana olet tervetullut kennelpiirin järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Kennelpiirin kaikki näyttelyohjaajat ovat kehätoimitsijoiden käytettävissä.