Vuoden tokokoira ja tulokas

​Vuoden TOKO-koira kiertopalkintosäännöt

1.  Vuoden TOKO-koira kiertopalkinto myönnetään vuosittain parhaiten tottelevaisuuskokeiden erikoisvoittajaluokassa (EVL) menestyneelle koiralle. Kaksi seuraavaksi parasta koiraa saavat erillisen TOKO-tunnustuspalkinnon.

Kilpailevan koiran ja ohjaajan on asuttava Helsingin Seudun Kennelpiirin alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa). Mikäli kyseessä on yhteisomistuksessa oleva koira, jonka omistajat asuvat eri kennelpiirien alueella, ratkaisee omistusoikeuden koiran vakinainen pitopaikkakunta. Palkintoa anotaan Helsingin Seudun Kennelpiirin tottelevaisuusjaostolta tammikuun 15. päivään mennessä (hakemukset osoitetaan jaoston sihteerille).

2.  Vuosittainen kilpailukausi on 1.1. – 31.12.

3.  Tokokiertopalkinnon ja siihen liittyvän muistokirjan omistaa Helsingin Seudun Kennelpiiri ry. Tokokiertopalkinto jaetaan Helsingin Seudun Kennelpiirin vuosikokouksessa. TOKO-tunnustuspalkinnot jaetaan Helsingin Seudun Kennelpiirin tottelevaisuusjaoston kokouksessa.

4.  Tokokiertopalkinnon haltija on täydessä vastuussa kiertopalkinnosta ja muistokirjasta ja on velvollinen toimittamaan ne tammikuun loppuun mennessä Helsingin Seudun Kennelpiirin tottelevaisuusjaostolle.

5.  Palkintoihin oikeuttavaan pistemäärään lasketaan kauden neljä (4) parasta erikoisvoittajaluokan (EVL) tulosta. Näiden lisäksi koira saa lisäpisteitä arvokilpailujen sijoituksista. Lisäpisteet saa vain ensimmäiseen palkintoon oikeuttavilla pisteillä (256-320 p.). Yhteispistemäärän mennessä tasan ratkaisee parhaan yksittäisen tuloksen pistemäärä. Mikäli pisteet edelleen menevät tasan katsotaan seuraavaksi parhaita pistemääriä.

Lisäpisteitä saa oheisen taulukon mukaan Pohjoismaiden- ja maailmanmestaruuskilpailuista, Suomenmestaruuskilpailuista ja maajoukkueen karsintakokeet sekä piirinmestaruuskilpailuista ja kansainvälisistä kokeista:

SijoitusMM- ja PM-kokeetSM-kokeet ja karsinnatPiirM- ja KV-kokeet
1.60 p30 p15 p
2.50 p20 p10 p
3.40 p15 p5 p

6.  Palkintoihin oikeuttavat tulokset on saatava virallisista Pohjoismaissa järjestetyistä tottelevaisuuskokeista erikoisvoittajaluokkaa (EVL) vastaavasta luokasta vähintään kolmelta eri tuomarilta. Pohjoismaiden ulkopuolelta hyväksytään vain lajin MM-kilpailuissa saavutettu tulos.

7.  Palkintojen myöntämisestä päättää Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n tottelevaisuusjaosto. Palkinnot jätetään jakamatta, tai vain osa palkinnoista jaetaan, mikäli yhteenlaskettujen pistemäärien, sisältäen mahdolliset lisäpisteet, keskiarvo on alle 256 pistettä.

8.  Kiertopalkinto ja muistokirja kiertävät ikuisesti.

9.  Näitä sääntöjä voi muuttaa Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n hallitus tottelevaisuusjaoston esityksestä.

Helsingin Seudun Kennelpiirin Vuoden Toko-tulokas kiertopalkinto

1.  Vuoden TOKOtulokas -kiertopalkinto myönnetään vuosittain tottelevaisuuskokeiden alemmista luokista parhaiten edenneelle koiralle. Kaksi seuraavaksi parasta koiraa saavat erilliset TOKO-tunnustuspalkinnon. Kilpailevan koiran ja ohjaajan on asuttava Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa). Mikäli kyseessä on yhteisomistuksessa oleva koira, jonka omistajat asuvat eri kennelpiirien alueella, ratkaisee omistusoikeuden koiran vakinainen pitopaikkakunta. Palkintoa anotaan Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n tottelevaisuusjaostolta tammikuun 15. päivään mennessä (hakemukset osoitetaan jaoston sihteerille).

2.  Vuosittainen kilpailukausi on 1.1.-31.12.

3.  Kiertopalkinnon ja muistokirjan omistaa Helsingin Seudun Kennelpiiri ry. Palkinto jaetaan Helsingin Seudun Kennelpiirin vuosikokouksessa.

4.  Tokotulokas -palkinnon haltija on täydessä vastuussa kiertopalkinnosta ja muistokirjasta ja on velvollinen toimittamaan ne tammikuun loppuun mennessä Helsingin Seudun Kennelpiirin tottelevaisuusjaostolle.

5.  Kiertopalkintoon oikeuttava pistemäärää lasketaan enintään kauden neljästä (4) parhaasta kilpailusta alla olevan pisteytyksen mukaisesti.

Tuloksiin lasketaan vähintään yksi (1) alokasluokassa kauden aikana saavutettu tulos. Pisteisiin oikeuttava tulokset tulee olla saavutettuna vähintään kahdessa (2) eri luokassa.

Pisteet:

ALO  1 =   4    AVO  1 =   5     VOI  1 =   6EVL 1 = 7
ALO  2 =   2    AVO  2 =   3     VOI  2 =   4EVL 2 = 5
ALO  3 =   1    AVO  3 =   2     VOI  3 =   3EVL 3 = 4

6.  Tasatuloksissa ratkaisee se, kenellä on pisteisiin oikeuttava tulos ylemmästä luokasta. Mikäli molemmilla on tulos samasta luokasta, ratkaisee se kenellä on paras prosentuaalinen tulos neljän (4) kokeen maksimipistemääristä.

7.  Palkinnon myöntämisestä päättää Helsingin Seudun Kennelpiirin tottelevaisuusjaosto. Palkinto jätetään jakamatta, mikäli yksikään koira ei saavuta yli 12 pisteen määrää.

8.  Kiertopalkinto ja muistokirja kiertävät ikuisesti.

9.  Näitä sääntöjä voi muuttaa Helsingin Seudun Kennelpiirin hallitus tottelevaisuusjaoston esityksestä.

***

Säännöt on hyväksytty tottelevaisuusjaoston esityksestä Helsingin Seudun kennelpiirin hallituksessa 21.11.2017.