Kaveri- ja lukukoirajaosto

Kaverikoiratoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jossa koira tuo iloa, elämyksiä ja lähjeisyyttä ihmisille, joilla ei ole omaa koiraa.

Kaverikoiraohjaajat vierailevat koiransa kanssa esimerkiksi lasten, kehitysvammaisten tai vanhusten luona erilaisissa asumisyksiköissä, kouluissa, päiväkodeissa ja tapahtumissa.

Toiminta on vapaaehtoista ja palkatonta, eikä koirakolle makseta kulukorvauksia.  

Kaverikoira-nimeä voivat käyttää ainoastaan Kennelliiton ryhmissä toimivat koirakot. Kennelliiton kaverikoirat tunnistaa työasustaan eli oranssista huivistaan ja kaverikoiraohjaajan nimikyltistä.

Kaverikoiraohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen ja uusien toimintaan mukaan tulevien koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittynä. Ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja koiran tulee olla täyttänyt 2 vuotta ennen kurssille tuloa.  
Ennen koulutukseen hakeutumista tutustu kaverikoiratoiminnan ohjeisiin ja mieti, pystytkö sitoutumaan vapaaehtoistoimintaan. 

Toiminnasta kiinnostuneita , motivoituneita koiranomistajia sekä sopivia aikuisia koiria tarvitaan mukaan koko ajan, sillä tavoitteena on saada toiminta kattamaan koko maan.  Kennelliiton visiona on saada kaverikoira jokaisen tarvitsevan ulottuville.

Lisää tietoa kaverikoiratoiminnasta löydät täältä.

Koira innostaa lukemaan. Koira ei arvostele eikä huomauttele virheistä, hitaudesta tai epäröinnistä. Koiran läsnäolo rentouttaa lukijaa ja lievittää stressiä. Lukukoirat työskentelevät pääasiassa kirjastoissa. Lukukoiratoiminta on osa eläinavusteista toimintaa ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kennelliiton lukukoiran tulee olla yli 2-vuotias, perusterve, ihmisystävällinen koira, joka on perusluonteeltaan sopiva lukukoiratoimintaan. Toimintaan mukaan tulevalta koiralta edellytetään myös kykyä työskennellä toisten koirien läheisyydessä. Koiralla tulee olla hyvä ja luottavainen suhde ohjaajaansa. Koiralle on jo kertynyt kokemusta erilaisista ihmisistä, paikoista ja tilanteista. Koiran tulee rauhoittua vieraiden ihmisten seurassa. Lukukoiratoimintaan mukaan tulevien koirien tulee olla Kennelliiton koirarekisterissä tai FIX-rekisterissä tunnistusmerkittyinä.

Lukukoiraohjaajan tulee olla täysi-ikäinen ja Kennelliiton jäsen. Hänen tulee ymmärtää toiminnan vaatimukset ja vapaaehtoistoiminnan henki. Lukukoiraohjaajan tulee suorittaa Kennelliiton lukukoirakurssi, sitoutua sovittuihin toimintatapoihin ja toimia niiden mukaisesti.

Lisää lukukoiratoiminnasta löydät täältä.

YHTEYSTIEDOT

Kaverikoiratoiminta:
Päivi Uurtola-Kahri
kaverikoiravastaava @ gmail.com

Lukukoiratoiminta⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠:
Katja Kuusela
katju.kuusela @ gmail.com