Jäsenkerhot

Helsingin Vinttikoirakerho ry   

Helsingin Vinttikoirakerho ry:n perusti joukko innokkaita helsinkiläisiä vinttikoiraharrastajia vuonna 1961. Haluttiin oma kerho, oma juoksurata, omat toimintamahdollisuudet.

HVK on vanhin Suomen Vinttikoiraliitto ry:n toimivista jäsenkerhoista. Tämän päivän HVK on vireä ja aikaansa seuraava yhdistys, joka kulkee perustamisajatuksensa viitoittamaa tietä. Helsingin Vinttikoirakerholla on lähes 600 jäsentä. Se on suurin paikallinen kaikkien vinttikoirarotujen yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena järjestönä jäsentensä kesken näiden koira- ja liikuntaharrastuksen edistämisessä.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, harjoitus- ja kilpajuoksuja, kursseja ja esitelmätilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen, tilaamalla ja levittämällä alan kirjallisuutta, julkaisemalla jäsenlehteä yms. yhdistyksen tarkoitusperiä edistävillä toimenpiteillä.

www.vinttikoira.fi

Suomen Greyhoundyhdistys ry

Suomen Greyhoundyhdistys ry toimii Suomen Vinttikoiraliiton (SVKL) alaisena, englanninvinttikoirien valtakunnallisena rotuyhdistyksenä, rodun rotujärjestönä toimii Suomen Vinttikoiraliitto ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää englanninvinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia linkkinä jäsentensä ja näiden koiraharrastuksien edistämisessä.

Yhdistys järjestää vuosittain rodun erikoisnäyttelyn sekä mestaruuskilpailut niin radalla kuin maastossa. Olemme myös järjestäneet keväisin kaikille koirille avoimet maastojuoksuharjoitukset eli Kevätpäivän.  

www.greyhoundyhdistys.fi

Suomen Azawakh- ja sloughikerho ry

Suomen azawakh- ja sloughikerho ry:n (SLAZA ry) tarkoituksena on toimia azawakhien ja sloughien rotuyhdistyksena edistämällä, ohjaamalla ja valvomalla azawakhien ja sloughien jalostusta ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

SLAZA ry toimii harrastuspohjalla, talkoohengessä koko Suomessa, mutta yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys aloitti toimintansa  vuonna 2015. Jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 40.

www.slazary.com

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry

Suomen Italiaanot ja Cirnecot ry on ollut toiminnassa vuodesta 1999 ajaen italianvinttikoirien, etnankoirien ja niitä harrastavien etuja Suomessa. Järjestämme paljon erilaisia tapahtumia ja tekemistä koirien kanssa ympäri vuoden. Yhdistyksen toiminnan jokavuotisia kohokohtia ovat olleet Club Show, johon osallistuu pitkälti yli toista sataa koiraa omistajineen, sekä rata- ja maastomestaruudet. Vuodesta 2022 alkaen yhdistys on järjestänyt virallisen erikoisnäyttelyn club shown sijaan.

Haluamme lisätä rotutietoutta ja edistää italianvinttikoirien ja etnankoirien harrastus- ja kasvatustoimintaa sekä edesauttaa rotujen terveyttä ja hyvinvointia. Yhdistykseen kuuluu nykyään valtaosa suomalaisista italianvinttikoirien ja etnankoirien omistajista ja kasvattajista.

www.sicry.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠