Pätevöityminen tuomariksi

Kennelliiton yleisohje palkinto- ja ylituomariksi pätevöitymisestä löytyy täältä 

Uudet palkintotuomarikorttianomukset lähetetään kennelpiirin sihteerille osoitteeseen 

Helsingin Seudun Kennelpiiri
c/o Pia Kivistö
Maakaarenkuja 3 D 93
00790 Helsinki

Anojan asuinpaikan on oltava Helsinki, Espoo, Kauniainen tai Vantaa.

Anomuksessa on mainittava mahdollinen Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsenumero. 

Anomuksessa olevat harjoittelukerrat tulee olla vahvistettu harjoitukset vastaanottaneen henkilön nimikirjoituksella ja nimikirjoituksen selvennöksellä.

Helsingin Seudun Kennelpiiri käsittelee kaikki korttianomukset hallituksen kokouksissaan ja päätöksistä tehdään pöytäkirjamerkinnät. Ennen hallituksen käsittelyä jaosto käsittelee anomuksen ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi. Huomioi tämä pätevyyttä anoessasi.

Hallituksen kokouksien päivämäärät julkaistaan kennelpiirin tiedotteessa sekä kotisivuilla.