Piirivero ja palkintotuki

Näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille piiriveron, joka on 15% näyttelyluetteloon merkittyjen, virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksuista. Piiriveroa ei peritä rotujärjestöjen ns. piiriverosta vapaista näyttelyistä, rotujärjestöjen erikoisnäyttelyistä eikä avoimista katselmuksista (open show). Pentunäyttelyiden vero tilitetään Kennelliitolle. 

Piirivero on tilitettävä viimeistään neljän (4) viikon kuluessa näyttelypäivästä Helsignin Seudun Kennelpiirin tilille Nordea FI11 1800 3600 2187 09. Mikäli tilitystä ei suoriteta määräajan kuluessa, otetaan se huomioon seuraavaa samojen järjestäjien näyttelyanomusta käsiteltäessä.

Piiriveron tilityslaskelma lähetetään kennelpiirin taloudenhoitajalle, joka vastaa piiriveroon liittyviin kysymyksiin. 

Pireka Palvelut / Pirjo Ojala-Laine
Kontiotie 25 C 1, 01450 Vantaa
puh. 040 729 2883

Helsingin Seudun Kennelpiiri myöntää palkintotukea kaikkien rotujen näyttelyiden, kiintiöerikoisnäyttelyiden sekä ryhmänäyttelyiden järjestämiseksi. Palkintotuki kaikkien rotujen näyttelystä on 100 euroa/näyttely ja kiintiöerikoisnäyttelystä 70 euroa/näyttely. Käytäntö on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja palkintotuesta saa kennelpiirin taloudenhoitajalta.